ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลตาลเลียน เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

เอกสารแนบ :

 

ประกาศเทศบาลตำบลตาลเลียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานเริ่มต้น จากระดับ ๓

เอกสารแนบ :

 

การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลตาลเลียน พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลตาลเลียนโดยนายกเทศมนตรี นายปรีชา  กระพี้สัตย์ ได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลตาลเลียน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดจัดการแข่งขันใน วันเสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้
การแข่งขันกีฬาของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลตาลเลียน โดยแบ่งสีเป็น ดังนี้
หมู่ ๑ สีแสด
หมู่ ๒ สีน้ำเงิน
หมู่ ๓ สีแดง
หมู่ ๔ สีฟ้า
ทั้งนี้ แม่สีต่าง ๆ ได้ดำเนินการหานักกีฬาพร้อมฝึกซ้อมเพื่อร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

14 15