ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *