ประกาศเทศบาลตำบลตาลเลียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิดรางสไลด์ แบบ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบ :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *