วัดภูเขารัง

             วัดป่าภูเขารัง เป็นวันเก่าแก่ที่อยู่คู่เทศบาลตำบลตาลเลียนมากว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันคณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมกับเทศบาลตำบลตาลเลียน ได้บูรณะปฏิสงขรณ์ศาสนสถาน รวมถึงมีการจัดสร้างขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่ผ่านไปมาได้แวะเวียนเข้ามาไหว้พระทำบุญ ทั้งนี้วัดป่าภูเขารัง ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตก หมู่ 1 ตำบลตาลเลียน