วัดป่าคำช้างสี

     วัดคำช้างสี เป็นวัดป่าที่อยู่ทางทิิศตะวันตกของ หมู่ ๑ ตำบลตาลเลียน ซึ่งอยู่ถัดไปจากวัดป่าภูเขารัง ไม่ถึง ๑ กิโลเมตร โดยคณะสงฆ์ร่วมกันชาวบ้านและเทศบาลตำบลตาลเลียน กำลังร่วมพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศูนย์รวมของพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ศักการะทำบุญ