วัดศิริชัยวราราม

             วัดศิริชัยวราราม หรือชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้าน เป็นวัดคู่บ้านทุ่งตาลเลียนมายาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการจัดงานทำบุญต่าง ๆ รวมถึงการประชุมชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ มากมายจากอดีตจนปัจจุบัน และภายในวัดยังเป็นสถานที่ตั้งของ “หลักบ้าน” ที่เป็นสิ่งสักการะของชาวบ้านมาช้านานตามความเชื่อของวิถีชีวิตของชาวอีสาน